Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2010

Νομικό πλαίσιο Κλειστών Κυκλωμάτων Τηλεόρασης (CCTV) & Καταγραφικών (DVR)

Οποιαδήποτε (μικρή ή μεγάλη), εγκατάσταση-λειτουργία κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) στην Ελλάδα, ρυθμίζεται από την Οδηγία 1122/2000 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα, που εκδόθηκε βάσει του Ν. 2472/1997.


Η Οδηγία θέτει τις προϋποθέσεις για τη νόμιμη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης ως εξής:

o Η επεξεργασία είναι νόμιμη όταν γίνεται για προστασία προσώπων ή αγαθών ή ρύθμιση της κυκλοφορίας.
o Κριτήρια της νομιμότητας είναι οι αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας.
o Τα σημεία εγκατάστασης των καμερών και ο τρόπος λήψης πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην συλλέγονται περισσότερα δεδομένα από όσα είναι απολύτως απαραίτητα.
o Σε ανοικτούς χώρους δεν πρέπει να είναι δυνατή η λήψη εικόνων της εισόδου ή του εσωτερικού κατοικιών.
o Τα δεδομένα που συλλέγονται πρέπει να είναι ακριβή.
o Τα δεδομένα δεν πρέπει να διατηρούνται για χρονικό διάστημα ανώτερο των 15 ημερών.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ενός κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης οφείλει:

o Να γνωστοποιήσει το κλειστό κύκλωμα στην Αρχή (με τη χρήση ειδικού εντύπου)
o Να ενημερώνει με ευδιάκριτες πινακίδες ότι ο χώρος βιντεοσκοπείται.
o Να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας.
o Να ζητήσει την κατ' εξαίρεση άδεια της Αρχής, για ειδικές περιπτώσεις κλειστών κυκλωμάτων, π.χ. όταν γίνεται καταγραφή ευαίσθητων δεδομένων, ή όταν το διάστημα τήρησης των δεδομένων είναι ανώτερο των 15 ημερών.

Προσέξτε ότι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεν απαλλάσσεται από τις παραπάνω υποχρεώσεις ακόμα και όταν πραγματοποιείται απλώς λήψη εικόνας από το κλειστό κύκλωμα, χωρίς αποθήκευση ή άλλη περαιτέρω επεξεργασία!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου